top of page

Färgernas och miljöns

betydelse 

Välbefinnande och hälsa har alltid intresserat mig. Jag har i många år arbetat inom friskvården och främst med  förebyggande hälsovård, alternativ medicin och motion.

Människan är en helhet, där den fysiska, psykiska och sociala balansen är välbefinnandets stöttepelare. Att nå denna balans är inte lätt i vår allt mera krävande och ofta stressfyllda vardag.

 

Färger, stämningar, ljus och mörker, luftkvalitet,dofter mm. påverkar vår hälsa,  på samma sätt som hälsosam kost

Denna hälsoaspekt, är dock inte alltid något vi alla är medvetna om eller väljer att prioritera .Dock är det något vi alla kan påverka och förbättra om vi vill . Att trivas i din egen (livs)miljö, påverkar ditt välbefinnande och hälsa mer än du anar.

 

Skärgården har alltid varit en  viktig  och kär  inspirationskälla för mig. Jag får styrka och skaparkraft av dess karga och känsliga natur, där  naturens färger förändras så vackert från vår till vinter, beroende på årstidernas ljussättning och temperatur.

 

Att Annie Sloans Chalk Paint™ färger sammansmalt så vackert med den Finska naturens egna färger var "min dörr",  in till hennes fantastiska  värld av färger, möjligeter och inspiration. Färgharmonin i hennes Chalk Paint™ palett är helgjuten och färgernas sammetsmatta finish, frambringar och kompletterar vackert våra grova naturliga material, såväl som vackra linjer i möbler och interiörer. 

 

Att kunna se det vackra i det "gamla" är en gåva. Likaväl att skapa något nytt och annorlunda. Men det är något vi alla kan. Gamla föremål berättar sin egen historia, och de bär på värdefulla minnen. Något "skamfilat" kan föra tankarna tillbaka till en rolig historia, ett  långt liv, med fina minnen.

Stämningen ändras på ett ögonblick, när det mörka skåpet målas med en vacker  ljus färg , de  gamla stolarna kan  bli som nya i läckra  färger. Att med hjälp av olika tekniker få gammalt att se nytt ut och nytt att se gammalt och vederbitet ut faskinerar och inspirerar.

 

Att få måla med vackra färger som kan blandas sinsemellan  är en roligt och en positiv upplevelse. Att få uppleva att man kan skapa något vackert och "eget" så lätt, ger en upplyftande och samtidigt rogivande känsla.

 

Som kursledare och konsult glädjer det mig när jag ser hur mina kursdeltagare  och kunder njuter av att "kunna" måla, skapa och inreda. Då självkänslan förstärks  växer förtroendet och då brister kreativiteten och inspirationen i blom.

 

Med professionella inredare, målare och konstnärer  är det också trevligt att arbeta , Att diskutera Chalk Paint™ färgens egenskaper och mångsidighet,olika  tekniker och inredninsstilar stilar är givande och inspirerande.

Växelverkan för att synergi skall uppnås är viktigt när man arbetar och skapar något tillsammans.

 

"Giving is receiving".

 

Välkommen till Annie Sloans  underbara värld av FÄRGER, inspiration och välbefinnande, en möjligheternas värld.

Christel Holmlund

 

 

LÄS MER om min bakgrund

svenskablue2.jpg
Graphite Style Shot 896.jpg
bottom of page